Steeds meer mensen kiezen voor vloerverwarming. De voordelen zijn dan ook zeer duidelijk. Vloerverwarming geeft in de eerste plaats de meest gelijkmatige en behaaglijke warmte. Uit onderzoek is gebleken dat de ideale ruimtetemperatuur bij vloerverwarming één tot twee graden Celsius lager ligt dan bij andere verwarmingssystemen. Eén graad lager vermindert het energieverbruik al met vijf tot zes procent! Bovendien is vloerverwarming een zogenaamde Laag Temperatuur Verwarmingssysteem (LTV). Dit betekend dat het toegepast kan worden bij installaties die uitgaan van een aanvoer temperatuur die lager is dan 55 graden Celsius.

HR-ketels halen bijvoorbeeld alleen hun hoge rendement als zij niet boven deze aanvoertemperatuur komen. Warmtepompen, zonneboilers en andere alternatieve warmte opwekkers zijn zelfs nauwelijks toe te passen als er temperaturen boven de 55 graden Celsius nodig zijn en gaan bovendien beter presteren als de gewenste aanvoertem-peratuur nog verder kan dalen. Aangezien dit soort verwarmingsinstallaties in de toekomst steeds meer toegepast zal gaan worden, zijn wij er van overtuigd dat vloerverwarming de toekomst heeft.

De voordelen van vloerverwarming op een rij:


  • Veiliger. Geen gevaar voor stoten of branden aan radiatoren.
  • Zuiniger. Tot 10% besparing als gevolg van een lager in te stellen ruimtetemperatuur; Toegepast als LTV (lage temperatuur verwarming) in combinatie met een HR-ketel nog eens 10% tot 15% besparing ten opzichte van conventionele (hoge temperatuur) syste-men.
  • Gezonder. Betere handhaving van de luchtvochtigheid; Minder stofcirculatie; Minder kans op huisstofmijt.
  • Comfortabeler. Doordat vloerverwarming voor een groot gedeelte uit stralingswarmte bestaat wordt het over het algemeen als aangenamer ervaren; Verdeling van de warmte benadert het dichts het ideale verwarmingsmodel; Geen last van luchtcirculatie (tochtverschijnselen) of de onaangename reuk van verbrand stof door hoge plaatselijke temperaturen die bij radiatoren en convectoren op kunnen treden.
  • Praktischer. Meer ruimte door het ontbreken van verwarmingselementen (b.v. radiatoren) en geen belemmeringen bij het plaatsen en indelen van meubels.
  • Hygiënischer. Geen schoonmaakproblemen (radiatoren en convectoren zijn vaak lastig schoon te maken).
  • Esthetischer. Geen ontsierende leidingen, radiatoren, convectoren of andere verwarmingselementen.

Geen producten